6.14 Avstand mellom kummer

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.14 Avstand mellom kummer

Maks. avstand mellom avløpskummer er 80 m.