6.16 Renovering av avløpskummer

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.16 Renovering av avløpskummer

Renovering av avløpskummer gjøres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 2, UTA. Renovering av kum.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Funksjonskrav skal avklares med kommunen.