6.17 Tetthetsprøving

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.17 Tetthetsprøving

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Tetthetsprøving av kloakkpumpeledning skal foretas etter nærmere avtale med kommunens VA-ansvarlig, og iht. VA/Miljø-blad nr. 25, UT: Trykkprøving av trykkledninger.

Dokumentasjon av trykkprøvingen skal vedlegges sluttdokumentasjonen.

Det skal benyttes prøvemetode LC for selvfallsledninger.