6.17 Tetthetsprøving

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.17 Tetthetsprøving

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Tetthetsprøving, tv-inspeksjon og deformasjonskontroll av spillvannsledning skal gjennomføresfør overtakelse av anlegget. Tetthetsprøving utføres der det er praktisk mulig og prøvemetode LC skal benyttes. Pumpeledninger tetthetsprøves etter NS-EN 805 og VA/Miljø-blad nr. 25: Trykkprøving avtrykkledninger.