6.20 Sand- og steinfang

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.20 Sand- og steinfang

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Steinfang er aktuelt ved inntak av avløp fellessystem på avskjærende ledning. Det kan kombineres med regnvannsoverløp/pumpestasjon.