6.20 Sand- og steinfang

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.20 Sand- og steinfang