6.21 Trykkavløp

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.21 Trykkavløp

Trykkavløpssystem basert på kvernpumper skal dimensjoneres og utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 66, UT. Trykkavløp. Dimensjonering og utforming.