6.21 Trykkavløp

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.21 Trykkavløp

Trykkavløpssystem basert på kvernpumper skal dimensjonerast og utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 66, UT. Trykkavløp. Dimensjonering og utforming.