6.21 Trykkavløp

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.21 Trykkavløp

Trykkavløpssystem basert på kvernpumper skal dimensjoneres og utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 66, UT. Trykkavløp. Dimensjonering og utforming.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Det vises til pkt 6.18 pumpestasjoner spillvann.