6.3 Dimensjonering av spillvannsledninger

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.3 Dimensjonering av spillvannsledninger

Når nødvendig kapasitet er fastsatt, beregnes dimensjon i henhold til dimensjoneringskriterier oppgitt av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Ledningenes kapasitet, og beregningen av spillvannsmengder, skal fastsettes i henhold til dimensjoneringskriterier i NS-EN 805.