6.3 Dimensjonering av spillvannsledninger

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.3 Dimensjonering av spillvannsledninger

Når nødvendig kapasitet er fastsatt, beregnes dimensjon i henhold til dimensjoneringskriterier oppgitt av kommunens VA-ansvarlig.