6.4 Minstedimensjoner

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.4 Minstedimensjoner

Minste innvendig dimensjon for kommunal spillvannsledning er normalt 150 mm.

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

Minste innvendige dimensjon kan reduseres til 100 mm for offentlige ledninger etter nærmere avtale med kommunens VA-ansvarlig.