6.4 Minstedimensjonar

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.4 Minstedimensjonar

Minste dimensjon for offentlig spillvassleidning skal som hovudregel vera 150 mm.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Minste innvendige dimensjon for sjølvfallsrøyr er 150 mm.

 

Minste dimensjon for trykkleidningar/pumpeleidningar må dimensjonerast særskilt og godkjennast av  VA ansvarleg