6.4 Minstedimensjoner

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.4 Minstedimensjoner

Minste innvendig dimensjon for kommunal spillvannsledning er normalt 150 mm.