6.5 Minimumsfall/selvrensning

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.5 Minimumsfall/selvrensning

Ved fall mindre enn 10 ‰ skal det dokumenteres selvrensing via skjærkraft beregninger. Endeledninger skal vurderes spesielt i forbindelse med selvrensing. Det er viktig å ikke få motfall og svanker ved legging av ledninger. Toleransekrav til leggingen er derfor viktig, og finnes i NS 3420.

Minimumsfall skal godkjennes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Fall mindre enn 5 ‰ godkjennes i prinsippet ikke. Der det ikke finnes andre muligheter kan VA-ansvarlig godkjenne mindre fall. I slike situasjoner skal det kontrollmåles for hver andre meter, og det skal foreligge innmåling for hver andre meter.