6.7 Rørledninger og rørdeler

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Se vedlegg 2 Krav til ledningsmateriale.

Ledning av betong materiale leveres med gjennomfarget rødbrun farge opp til og med DN 300.

Ledning av betong materiale > DN 300 leveres i grå farge.

Ledning av PVC–U materiale leveres med gjennomfarget rødbrun farge.

Pumpe avløpsledning av PE materiale leveres med gjennomfarget sort farge med rød stripe.

Pumpe avløpsledning av duktilt støpejern leveres med rødbrun farge.