6.7 Rørledninger og rørdeler

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Anbefalte krav og metoder i VA/Miljø-bladene listet opp over gjelder generelt som skal krav. Ev avvik skal avtales spesielt med kommunen. Produkt og produsent skal være underlagt objektiv kontroll av tredjepart, og rørene skal merkes med godkjenningsmerke i henhold til denne kontrollen som for eksempel Nordisk Polymark for plastrør. Rørdelene skal minst ha samme PN-verdi som velges for rørene og tilfredsstille kravene gitt i VA/Miljø-bladene listet opp over. Ved montasje skal krav gitt i VA/Miljø-bladene samt leverandørens montasjeanvisning følges. For øvrig gjelder følgende krav:

PVC-U trykkrør og rørdeler: PVC-U rørene skal være i henhold til NS-EN 1452 del 1-7 ogledningsanlegg med dimensjonerende trykk på opptil 10 bar skal ha rør og rørdeler med SDR=21, mens ledningsanlegg med dimensjonerende trykk på opptil 16 bar skal ha SDR=13,6. PVC-U rørene skal være rød. Merking skal være i henholdtil NS-EN 1452-2. I tillegg skal rørene merkes med SDR-verdi.

PVC-U trykkløse rørog rørdeler: PVC-U trykkløse rør og rørdeler skal være i henhold til NS-EN1401. Rørene skal ha en ringstivhet på min SN8 og rørdelenes materialer skal tilfredsstille kravene i NS-INSTA220. Merking skal være i henhold til NS-EN1401-1. I tillegg skal rørene merkes med snøkrystallmerke. Rør og rørdeler skal være oransjebrune.

PE-rør og rørdeler: PErørene skal være i henhold til NS-EN 12 201 og det skal benyttes en dimensjoneringskoeffisient, C, på 1,6. Minimum trykklasse skal være PN10. Forhold vedrørende trykkstøt for å unngå redusert levetid på rørene listet opp i VA/Miljø-blad nr. 11 skal ivaretas. Rørene skal ha innlagt rød stripe. Merking skal være i henhold til tabellen på side 3 i VA/Miljø-blad nr. 11. I tillegg skal PE rørene merkes med driftstrykket ved nominell trykklasse PN og designfaktor C.

PP-rør og rørdeler: PPgrunnavløpsrør og rørdeler skal være i henhold til NS-EN 1852. Rør og rørdelerskal ha en ringstivhet på min SN8. Merking skal være i henhold til NS-EN1852. I tillegg skal PP rør merkes med snøkrystallmerke. PP-rør og rørdeler skalvære oransjebrune.