6.8 Mottakskontroll

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.8 Mottakskontroll

Utførende entreprenør skal bekrefte mottak og kontroll av alle leveranser skriftlig. Utførende har deretter ansvaret for videre håndtering og tilstand.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Krav til mottakskontroll av betongdeler er beskrevet i vedlegg 4: Mottakskontroll av betongrør og kummer.