7.1 Valg av ledningsmateriale

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.1 Valg av ledningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes.

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Rør og rørdeler som tillates brukt bestemmes av VA-ansvarlig, Kommunalteknikk.

For oversikt over kravspesifikasjon se pkt. 7.7.

Aktuelle rørmaterialer er betong, PVC-U, PP og PE. Unntaksvis kan rør av GRP-materiale eller stål være aktuelle for større dimensjoner.

Konstruerte rør av plast er ikke tillatt.

Se:

Vedlegg 1, Valg av ledningsmaterialer.

Vedlegg 2 Krav til ledningsmaterialer