7.1 Valg av ledningsmateriale

For: Folldal Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.1 Valg av ledningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes.

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.

Lokal bestemmelse for Tynset, Tolga, Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen og Alvdal

Det skal som hovedregel benyttes PVC-U, PP eller betong. Ved dimensjon større enn 400 mm vurderes valg av ledningsmateriale spesielt og endelig valg tas i samråd med kommunen.