7.11 Bend i grøft

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.11 Bend i grøft

Bend i grøft tillates ikke.Vinkelendring i forbindelse med kummer bestemmes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Dersom spesielle forhold gjør det nødvendig, tillates bend til og med 22,5° mellom kummer.

Bend på PVC og PP rør skal være langbend, kortbend tillates ikke.

Ved bruk av standardisert bunnseksjon tillates et bend med maksimal avbøyning 45 grader montert umiddelbart utenfor kumvegg. Hvis mulig bør vinkelendring fordeles på oppstrøms og nedstrøms side av kummen.

Dimensjonsendring foretas i kumvegg med prefabrikert overgang.

Sum tillatt vinkelendring i en retning er maks 45° og sum tillatt total vinkelendring mellom kummer er maks 67,5°. Kortbend i betong satt i serie tillates ikke. Det skal minimum være 1 rørlengde mellom hvert kortbend i betong.

For betongrør større enn Ø800 skal det fortrinnsvis benyttes langbend. Bruk av betong flexibend kun etter avtale med kommunens VA-ansvarlig.