7.13 Overvannskummer

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.13 Overvannskummer

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1000 mm. Renner skal utføres i samme materiale som rørledningen (ved bruk av PVC-rør kan renner i PP aksepteres).

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og kumlokk. Kummen skal være tett.

Bruk av minikummer avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Det skal benyttes NS-godkjente kummer og deler.

Avløpskummer bygges i henhold til følgende normtegninger:

Avløpskum i veg,TK-H 10.

Avløpskum utenfor veg, TK-H 11.

Dyp avløpskum, TK-H 12.

Kumdiameter er normalt minimum 1000 mm. Kummer kan være av både betong og plast.

Ved rørdimensjon fra og med Ø800 mm skal kumdiameter være Ø1200 mm eller større.

Kummer av plast med diameter større/lik 1000 mm kan brukes etter godkjenning av Vann og avløp, Kommunalteknikk.

Minikummer av plast med diameter 600 mm kan unntaksvis benyttes etter godkjenning av Vann og avløp, Kommunalteknikk. Minikummer med mindre diameter godkjennes ikke.

Alle overvannskummer med kumhøyde større enn 4,0 m skal ha fastmontert stige.

Kummer med dybde lik eller større enn 6.0 m skal ha mellomdekke.

Dersom det brukes kumbunn og ledninger av ulike materialer, benyttes prefabrikkerte overgangsrør med skjøter som oppfyller tetthetskravene for ledninger.

Valg av type kumlokk og rammer er beskrevet i vedlegg 12 Kumlokk og rammer.

Alle overvannskummer skal merkes.

Se vedlegg 10, Merking av kummer.

Kummer som nedlegges skal saneres ved at øverste meter fjernes og resterende kum fylles med egnede masser. Det skal legges fiberduk kl 3 på toppen av fyllmasser for å hindre masseflukt fra masser over.