7.14 Avstand mellom kummer

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.14 Avstand mellom kummer

Maks. avstand mellom overvannskummer er 80 m.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Maks. avstand mellom overvannskummer er normalt 100 m.