7.16 Tetthetsprøving

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.16 Tetthetsprøving

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Dokumentasjon av trykkprøvingen skal vedlegges sluttdokumentasjonen. Det skal benyttes prøvemetode LC for selvfallsledninger. Kravet om tetthetsprøving av overvannsledninger gjelder for ledninger med dimensjon til og med 1000 mm.