7.17 Sandfang/bekkeinntak

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.17 Sandfang/bekkeinntak

Før overflatevann ledes inn på kommunal ledning må det passere rist og sandfang.

Der det er nødvendig å legge bekk i rør/kulvert skal bekkeinntak utformes med vekt på god hydraulisk vannføring og selvrensing av rist.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Sandfangkummer skal normalt ha diameter 1000 mm og vanndybde minimum 900 mm. Hjelpesluk skal normalt ikke benyttes.

Se følgende normtegninger:

Skjemategning kummer i veg, TK-G 01.

Sandfangkum i gate/gatesluk, TK-G 02.

Sandfangkum med høy kuppelrist, TK-G 03.

Bekkeinntak skal utføres i henhold til

VA/Miljø-blad nr. 64, Bekkeinntak med innløpskontroll. Dimensjonering og utforming.