7.2 Berekning av overvassmengder

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.2 Berekning av overvassmengder

Overvassleidningar/overvassanlegg skal dimensjonerast etter nærare avtale med VA-ansvarlig i kommunen.

Innløps- og utløpsarrangement i overvassdammar berekna for fordrøyiing og flaumdemping, skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 70, UT. Innløp- og utløpsarrangement ved overvannsdammer. Metoden for utrekning av naudsynt volum til overvassdammar berekna på flaumdemping er vist i VA/Miljø-blad nr. 69, PTA. Overvannsdammer. Beregning av volum.

Lokal bestemmelse for Surnadal

Beregning av overvannsmengder skal gjøres i samsvar med vedlegg B7 Retningslinjer overvannhåndtering.