7.4 Minstedimensjoner

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.4 Minstedimensjoner

Minste innvendig dimensjon for kommunal overvannsledning er normalt 150 mm.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Minste dimensjon for kommunale overvannsledninger skal som hovedregel være betong DN 200/plast Dy 200.

Ved reparasjon eller utskiftning av del av kumstrekk, skal nytt rør minimum ha samme dimensjon som eksisterende rør (viktig ved eksisterende betongrør DN 225).