7.4 Minstedimensjonar

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.4 Minstedimensjonar

Minste dimensjon for offentlig overvassleidning er normalt 150 mm.