7.5 Minimumsfall/selvrensning

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.5 Minimumsfall/selvrensning

Overvannsledninger har som regel samme fall som spillvannsledningen i grøfta. Ved separat overvannsledning vurderes minimumfallet særskilt. Det er viktig å ikke få motfall og svanker ved legging av ledninger. Toleransekrav til leggingen er derfor viktig, og finnes i NS 3420.

Minimumsfall skal godkjennes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Minimumsfall på overvann- og fellesavløpsledninger skal som hovedregel være 10 ‰. I spesielle tilfeller der tiltakshaver ønsker avvik fra dimensjonens minstefall skal det dokumenteres at ledningen er selvrensende ved hjelp av skjærkraftberegninger. Der VA-ansvarlig godkjenner fall mindre enn 5 ‰ skal det foreligge innmåling for hver andre meter.