7.8 Mottakskontroll

For: Trondheim Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.8 Mottakskontroll

Utførende entreprenør skal bekrefte mottak og kontroll av alle leveranser skriftlig. Utførende har deretter ansvaret for videre håndtering og tilstand.

Lokal bestemmelse for Trondheim og Trondheim

(Tillegg eller endring av generell bestemmelse)

Ved mottakskontroll bekreftes kontroll av mengde så vel som leveransens tilstand mht. evt. skader. Dette gjelder for kummer, rørdeler og annet materiell.

Se vedlegg 7, Mottakskontroll og lagring av rør og deler.