7.8 Mottakskontroll

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.8 Mottakskontroll

Utførande entreprenør skal skriftlig stadfesta mottak og kontroll av alle leveransar. Utførande entreprenør har deretter ansvaret for vidare handtering og tilstand.

Lokal bestemmelse for Surnadal

Utførende entreprenør har ansvaret for håndtering og tilstand av rørene og inntil de er overtatt av kommunen. Vannrør skal være tersa/plugga i begge ender under lagring fram til montering i grøfta. Utførende entreprenør skal kontrollere rør og kummer for feil/skader. Evt. feil/skader skal meldes skriftlig til kommunen. Stikkprøver kan bli gjennomført av kommunen.

Ved langvarig lagring dvs. mer enn 3 måneder, skal rørene tildekkes.