7.A Andre krav

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Utslippsledninger for overvann i sjø skal legges slik at topp ledning på utslippspunktet minimum kommer på kote ‐2,0 og at topp ledning for hele ledningen som ligger i sjø minimum kommer på kote ‐1,0.