8.0 Generelle bestemmelser

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

8.0 Generelle bestemmelser

Hvis det er teknisk/økonomisk mulig skal det anlegges separatsystem.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Utover det som står i kapittel 8 ang. fellesavløp vises det til kapittel 7.