8.1 Sand- og steinfang

For: Surnadal Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

8.1 Sand- og steinfang

Sand- og steinfang skal etablerast for oppsamling av sand og grus i felles avløpsnett. Dette er påkrevd der avløp går inn på pumpestasjon/trykk-kummar. I nye utbyggingsområder bør midlertidig steinfangskum etablerast der det nye leidningsnettet blir knytt til det eksisterande.

Lokal bestemmelse for Surnadal

Der avløpsledninger blir ført inn på pumpestasjoner/trykkummer skal det etableres steinfang. Utforming av sand og steinfang kum skal være i samsvar med vedlegg A13 Steinfangkum.