8.2 Regnvassoverløp

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

8.2 Regnvassoverløp

Regnvassoverløp er ein viktig del av avløpssystemet der nettet, eller delar av nettet er utført som fellessystem. Overløpets skal hindra overbelastning nedstrøms leidningsnettet under nedbør og snøsmelting. Val og utforming av overløpet kan gjerast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 74, PTA. Regnvannsoverløp. Valg av løsning og utforming.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Der det ikkje er etablert regnvannsoverløp på avløpfellessystem, skal dette etableres foran pumpestasjon/avskjærende spillvannsledning.