Færder

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Færder Kommune

 

Adresse:
Postboks 250, Borgheim, 3163 Færder

Kontaktinfo:

Thorstein Amundsen tlf: 951 93 493, e-post: thorstein.amundsen@faerder.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Færder

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Færder Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
VA-norm-administrative bestemmelser PDF 2019-01-30 14:20:49
FK-401 Standard Grøftetverrsnitt PDF 2022-01-21 15:56:35
FK-402 Lengdesnitt grøft med strømningsavskjæring PDF 2022-01-21 15:56:36
FK-403 Utkilling mellom fjell og jord i grøftebunn PDF 2022-01-21 15:56:36
FK-404 Monteringsprinsipp kum-topp PDF 2022-01-21 15:56:37
FK-501 Hovedvannledning valg av Ledningsmateriale PDF 2022-01-21 15:56:37
FK-502A Minimumshøyde topp VL PDF 2022-01-21 15:56:38
FK-502B Minimumshøyde topp VL PDF 2022-01-21 15:56:39
FK-503 Vannkummer Prefabrikert PDF 2022-01-21 15:56:40
FK-504 Vannkum prefabrikert endekum med lufteventil PDF 2022-01-21 15:56:41
FK-505 Prinsippskisse drenering av vannkum PDF 2022-01-21 15:56:41
FK-506 Prinsipp kum med vannmåler PDF 2022-01-21 15:56:42
FK-507 Merking brannkummer PDF 2022-01-21 15:56:42
FK-508 Tilkobling sprinkleranlegg PDF 2022-01-21 15:56:43
FK-510 Stikkledning vann PDF 2022-01-21 15:56:43
FK-511 Stikkledning vann PDF 2022-01-21 15:56:44
FK-512 Stikkledning vann i fordelingskum PDF 2022-01-21 15:56:44
FK-601 Avløpskum prfabrikkert minikum PDF 2022-01-21 15:56:45
FK-602 Prefabrikert betongkum for OV og AF PDF 2022-01-21 15:56:45
FK-603 Overgang pumpeledning til selvfallsledning PDF 2022-01-21 15:56:46
FK-604 Avløpskum med tilbakeslagsventil PDF 2022-01-21 15:56:46
FK-605 Standard utløpsledning PDF 2022-01-21 15:56:47
FK-610 Stikkledning avløp PDF 2022-01-21 15:56:47
FK-611 Privat pumpeledning til kommunal ledning PDF 2022-01-21 15:56:47
FK-701 Sandfangskum PDF 2022-01-21 15:56:48
FK-702 Fordrøyningsmagasin PDF 2022-01-21 15:56:48
FK-703 Bekkeinntak PDF 2022-01-21 15:56:49
FK-801Stein og sandfangskum før pumpestasjon og overløp PDF 2022-01-21 15:56:50
FK-802 Prinsippskisse tverroverløp PDF 2022-01-21 15:56:50
FK-803 Overløp Færder modellen PDF 2022-01-21 15:56:51
FK-102 Kumkortmal XLSX 2018-04-24 12:49:48