Orkland

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Orkland Kommune

Kontaktinfo:
Roar S. Grindvold, tlf. 91 70 65 78, e-post:postmottak@orkland.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Orkland

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Orkland Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
B-2 Krav til sluttdokumentasjon (Norsk vann)) PDF 2020-11-20 09:35:02
B4 Retningslinjer overvannhåndtering med fordrøyning - revidert PDF 2020-05-06 17:21:48
B3 Merking av kummer PDF 2020-05-06 17:21:46
B1 Krav til teknisk forprosjekt PDF 2020-05-06 17:21:45
A19 Inspeksjonskum plast PDF 2020-05-06 12:34:27
A18 Innløpskum pumpestasjon PDF 2020-05-06 12:34:26
A16 Plan, profil og snitt stikkrenne PDF 2020-05-06 12:34:25
A17 Bekkeinntak PDF 2020-05-06 12:34:25
A14 Sandfangkum PDF 2020-05-06 12:34:24
A15 Situasjonsplan pumpestasjon avløp PDF 2020-05-06 12:34:24
A13 Sandfang. Minikum i veg Ø600-630mm PDF 2020-05-06 12:34:23
A11 Grøftestengsel leire PDF 2020-05-06 12:34:22
A12 Kumsett vann, overvann og spillvann PDF 2020-05-06 12:34:22
A10.3 Avløpskum i plast PDF 2020-05-06 12:34:21
A9 Innløpskum type Orkdal PDF 2020-05-06 12:34:20
A10.1 Avløpskum Ø1000 PDF 2020-05-06 12:34:20
A10.2-Avløpskum Ø1200 PDF 2021-12-22 11:00:01
A7 Kumskisser avløp PDF 2020-05-06 12:34:18
A8 Inspeksjonskum (minikum) PDF 2020-05-06 12:34:18
A5.2 Vannkum i veg - Prefabrikert konsoll for forankring PDF 2020-05-06 12:34:17
A6 Tilknytning i kum - vannforsyning PDF 2020-05-06 12:34:17
A5.1 Vannkum i veg - UNI klikk system for forankring PDF 2020-05-06 12:34:16
A3.2 Grøftesnitt - 3 nivå PDF 2020-05-06 12:34:15
A4 Grøftesnitt - 2 nivå PDF 2020-05-06 12:34:15
A2 Utførelse av grøft PDF 2020-05-06 12:34:14
A3.1 Grøftesnitt - 3 nivå PDF 2020-05-06 12:34:14
A1.1 Plan og lengdeprofil PDF 2020-05-06 12:34:13
A1.2 Plan og lengdeprofil PDF 2020-05-06 12:34:13