Osterøy

• Nynorsk • Bytt til Bokmål

Om Osterøy Kommune

Adresse:
Rådhusplassen, 5282 Lonsevåg
Kontaktinfo:
Andreas Sylta, e-post: andreas.sylta@osteroy.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Osterøy

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Osterøy Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Vedlegg B 10 Revisjon - Endringar PDF 2022-03-31 09:48:27
Vedlegg B 8 Retningslinjer for overvasshandtering PDF 2022-03-31 09:48:26
Vedlegg B 9 Retningslinjer for slokkevatn PDF 2022-03-31 09:48:26
Vedlegg B 7 Kommunale avløpspumpestasjonar PDF 2022-03-31 09:48:25
Vedlegg B 5 Krav til dokumentasjon for VA-anlegg PDF 2022-03-31 09:48:24
Vedlegg B 6 Trykkaukeanlegg vassforsyning PDF 2022-03-31 09:48:24
Vedlegg B 2 Sjekkliste for teknisk plan og sluttdokumentasjon PDF 2022-03-31 09:48:23
Vedlegg B 3 Sjekkliste for utbyggjar før overtaking PDF 2022-03-31 09:48:23
Vedlegg B 4 - Protokoll overtakingsforretning PDF 2022-03-31 09:48:23
Vedlegg B 1 Sjekkliste for VA-rammeplan og rettleiing PDF 2022-03-31 09:48:22
Oversikt teikningsvedlegg XLSX 2022-03-31 09:48:20
A 16 Påkoplingskum trykkavløp PDF 2022-03-31 09:48:19
A 17 Kumkort PDF 2022-03-31 09:48:19
A17_Kumkort XLSX 2022-03-31 09:48:19
A 13 Forankring Fjellgrøft PDF 2022-03-31 09:48:18
A 14 Normteikningar avløpspumpestasjon PDF 2022-03-31 09:48:18
A 15 Standardteikning sandfang PDF 2022-03-31 09:48:18
A 11 Grøftestengsel PDF 2022-03-31 09:48:17
A 12 Forankring Jordgrøft PDF 2022-03-31 09:48:17
A 9 Baioløysing PDF 2022-03-31 09:48:16
A 10 Steinfangskum - rør og open PDF 2022-03-31 09:48:16
A 6 Vasskum - djup PDF 2022-03-31 09:48:15
A 7 Enkel reduksjonskum PDF 2022-03-31 09:48:15
A 8 Dublert reduksjonskum PDF 2022-03-31 09:48:15
A 3 Vatn - Tilknyting stikkleidningar i kum PDF 2022-03-31 09:48:14
A 4 Avløp - Tilknyting stikkledninger PDF 2022-03-31 09:48:14
A 5 Vasskum - djupne mindre enn 2 m PDF 2022-03-31 09:48:14
A 2 Grøftesnitt PDF 2022-03-31 09:48:13
A 1 Plan og lengdeprofil PDF 2022-03-31 09:48:12