Rauma

• Nynorsk • Bytt til Bokmål

Om Rauma Kommune

Adresse:
Vollan 8A, 6300 Åndalsnes
Kontaktinfo:
Eli Marte Harnes, tlf: 71 16 66 30, e-post: eli.harnes@rauma.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Rauma

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Rauma Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
A1 Normtegning Plan og lengdeprofil PDF 2016-05-31 10:20:31
A2 Grøfteprofil 2 nivå PDF 2016-05-02 14:26:46
A3 Grøfteprofil 3 nivå PDF 2016-05-02 14:26:49
A4 Vasskum i veg PDF 2016-05-02 14:26:52
A5 Tilknytning av stikkleidning vatn PDF 2016-05-02 14:26:57
A6 Stikkleidningar avløp PDF 2016-05-02 14:24:57
A7-A Grøftestengsel betong PDF 2016-05-02 14:25:00
A7-B Tetting av grøft PDF 2016-05-02 14:25:03
A8 Forenkla kumløysing PDF 2016-05-02 14:25:04
A9 Steinfelle VA PDF 2016-05-02 14:25:06
A10 Standardteikning Sandfang 1000mm PDF 2016-05-02 14:25:10
A11 Kumskisser VK SP OV PDF 2016-05-02 14:25:11
B1 Krav til teknisk plan - Romsdal endeleg DOCX 2016-05-02 14:25:12
B2 Innmåling og dokumentasjon DOCX 2016-05-02 14:25:32
B3 Gravemeldingskjema Romsdal DOC 2016-05-02 14:25:33
B4 Pumpestasjonar vassforsyning DOC 2016-05-02 14:25:39
B5 Pumpestasjonar avløp DOC 2016-05-02 14:25:47
B6 Retningslinjer overvasshandtering DOC 2016-05-02 14:26:36