Sandefjord

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Sandefjord Kommune

Adresse:
Rådhuset, Postboks 2025, 3247 Sandefjord
Kontaktinfo:
Tlf: 33 41 60 00, e-post: sentraladm@sandefjord.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Sandefjord

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Sandefjord Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
B12_HYDRANTKUM PDF 2022-05-05 14:24:47
B2_Innmålingsinstruks for dokumentasjon av VA-anlegg PDF 2021-01-14 13:56:58
A1 VA-Norm - Oversikt over endringer PDF 2020-08-13 11:48:22
A.2 Administrative bestemmelser - Sandefjord PDF 2018-11-05 09:15:00
A.3 VA-Rammeplan - Krav til innhold i overordnet VA-Rammeplan PDF 2018-10-19 08:58:10
A.4 Sanitærreglement i Sandefjord kommune PDF 2018-10-19 08:58:11
B.1 Prosjektering av VA-anlegg - Krav til Plan- Profil og Kumtegninger PDF 2018-10-19 08:58:14
B.3 Vannkum PDF 2019-03-28 14:15:46
B.4 Avløpskum betong PDF 2018-11-05 09:15:11
B.5 Avløpskum minikum PDF 2018-11-05 09:15:12
B.6 Generelt grøftesnitt PDF 2018-10-19 09:15:09
B.7 Gjennfylling av grøft PDF 2018-10-19 08:58:29
B.8 Isolering av VA-ledninger PDF 2018-10-19 08:58:32
B.9 Stikkledninger vann PDF 2018-10-19 08:58:35
B.10 Stikkledninger vann PDF 2018-10-19 08:58:36
B.11 Stikkledninger avløp PDF 2018-10-19 08:58:37