Skaun

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Skaun Kommune

Adresse:
Postboks 74, 7358 Børsa
Kontaktinfo:
Tlf: 72 86 72 00, e-post: postmottak@skaun.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Skaun

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Skaun Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
BI Krav til overordna VAplan for kommunale anlegg PDF 2021-01-06 19:43:03
B2 Innmåling og dokumentasjon -revidert PDF 2021-04-15 08:57:42
B3 - Merking av kummer PDF 2021-01-06 16:30:30
B4 - B Overvannsnorm Trondheim kommune PDF 2021-01-06 16:30:28
A1.1 Plan og lengdeprofil PDF 2020-12-04 22:00:50
A1.2 Plan og lengdeprofil PDF 2017-01-19 16:06:48
A2 Utførelse av grøft PDF 2017-01-19 16:06:49
A3.2 Grøftesnitt - 3 nivå PDF 2017-01-19 16:17:34
A3.2 Grøftesnitt - 3 nivå PDF 2017-01-19 16:06:49
A4 Grøftesnitt - 2 nivå PDF 2017-01-19 16:06:50
A5.1 Vannkum i veg - UNI klikk system for forankring PDF 2017-01-19 16:06:50
A5.2 Vannkum i veg - Prefabrikert konsoll for forankring PDF 2017-01-19 16:06:51
A6 Stikkledning Vann PDF 2020-12-29 23:58:28
A7 Normtegning kumskisser avløp PDF 2017-01-19 16:06:52
A8 Inspeksjonskum (minikum) PDF 2017-01-19 16:06:53
A10.1 Avløpskum Ø1000 PDF 2017-01-19 16:06:53
A10.2 Avløpskum Ø1200 PDF 2017-01-19 16:06:54
A10.3 Avløpskum i plast PDF 2017-01-19 16:06:54
A11 Grøftestengsel leire PDF 2017-01-19 16:06:55
A12 Kumsett vann, overvann og spillvann PDF 2017-01-19 16:06:56
A13 Sandfang. Minikum i veg Ø600-630mm PDF 2017-01-19 16:06:56
A14 Sandfangkum PDF 2017-01-19 16:06:57
A16 Plan, profil og snitt stikkrenne PDF 2017-01-19 16:06:58
A15 Situasjonsplan pumpestasjon avløp PDF 2017-01-19 16:06:57
A17 Bekkeinntak PDF 2017-01-19 16:33:14