Surnadal

• Nynorsk • Bytt til Bokmål

Om Surnadal Kommune

Adresse:
Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal
Kontaktinfo:
Terje Forberg, tlf: 900 13 594, e-post: terje.forberg@surnadal.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Surnadal

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Surnadal Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
A1 Normtegning Plan og lengdeprofil PDF 2016-05-25 15:39:26
A2 Normtegning Grøftesnitt PDF 2016-05-02 09:20:47
A3 Normtegning Alternativt grøftesnitt PDF 2016-05-02 09:20:50
A4 Vannkum i veg PDF 2016-05-02 08:53:50
A5 Stikkledninger vann PDF 2016-05-02 08:50:22
A6 Stikkledninger avløp PDF 2016-05-02 08:50:26
A7 Grøftestengsel betong PDF 2016-05-02 08:50:36
A8 Grøftestengsel leire PDF 2016-05-02 08:50:37
A9 - A10 Eksempel på utforming av trykkreduksjonskum PDF 2016-05-02 08:50:47
A11 Normtegning kombinert kum avløp og overvann PDF 2016-05-02 08:50:49
A12 Normtegning inspeksjonskum PDF 2016-05-02 08:50:57
A13 Nortmtegning Steinfangkum PDF 2016-05-02 08:50:58
A14 Normtegning kumskisser PDF 2016-05-02 08:50:59
B1 Krav til teknisk forprosjekt Nordmøre DOCX 2016-05-02 08:51:00
B2 Innmåling og dokumentasjon DOCX 2016-05-02 08:51:20
B3 Gravemeldingskjema Nordmøre DOC 2016-05-02 08:51:22
B4 Eksempel på grunneieravtale DOC 2016-05-02 08:51:24
B5 Retningslinjer trykkøkningsstasjoner DOC 2016-05-02 08:52:17
B6 Retningslinjer avløpspumpestasjoner DOC 2016-05-02 08:52:32
B7 Retningslinjer overvannhåndtering DOC 2016-05-02 08:53:35