Bærum

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Bærum Kommune

Adresse:
Vann og avløp, 1304 Sandvika
Kontaktinfo:
Knut Bjarne Sætre, tlf: 67 50 47 12, e-post: knut.bjarne.satre@baerum.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Bærum

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Bærum Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
Vedlegg 3-1 Administrative bestemmelser - Bærum PDF 2018-03-07 15:43:43
Vedlegg 3-2 Kumtopper PDF 2023-03-23 13:44:23
Vedlegg 3-3 Kumlokk og rammer PDF 2023-03-23 13:30:10
Vedlegg 3-4 Stige i kum PDF 2023-03-23 13:46:56
Vedlegg 3-5 Matrise for sanksjoner ved overskridelse av toleransekrav PDF 2023-03-23 13:39:20
Vedlegg 3-6 Utforming av bekkeinntak PDF 2023-03-23 13:51:50
Vedlegg 3-7 Rehabilitering av kumbunn PDF 2018-03-07 15:18:17
Vedlegg 3-8 Klargjøring og idriftsettelse av nye vannledninger PDF 2022-11-08 11:14:42
Vedlegg 3-9 Lokale bestemmelser for innmåling og dokumenstasjon av VA-ledningsnett PDF 2023-06-08 11:34:36
Vedlegg 3-10 Normkrav teknisk kulvert PDF 2019-01-21 13:55:08
Vedlegg 3-11 203A_Kummer VK6 plasstøpt og SK7 prefab PDF 2021-11-25 14:45:13
Vedlegg 3-12 204A_Kummer K10a og K10b plasstøpt PDF 2021-11-25 14:45:18
Vedlegg 3-13 202A_Kumgruppe VK4_SK4 plasstøpt PDF 2021-11-25 14:53:56
Vedlegg 5-1 Valg av rørmateriale PDF 2018-03-07 15:24:59
Vedlegg 5-2 Gjengefri tilknytning stikkledning - PE-deler PDF 2018-03-07 15:25:13
Vedlegg 5-3 Gjengefri tilknytning stikkledning - ZAK PDF 2018-03-07 15:25:57
Vedlegg 5-4 Eksempeltegning - Situasjonsplan PDF 2021-03-24 12:35:25
Vedlegg 5-5 Eksempeltegning - Plan og lengdeprofil PDF 2021-03-24 12:35:41
Vedlegg 5-6 Eksempeltegning - Vannkum prefab VL mindre enn 200mm PDF 2022-03-21 12:11:26
Vedlegg 5-7 Eksempeltegning - Vannkum prefab VL 200-300mm PDF 2022-03-21 12:11:57
Vedlegg 5-8 Eksempeltegning - Vannkum for VL-stikk PDF 2022-03-21 12:11:58
Vedlegg 5-9 Eksempeltegning - Vannkum for VL-stikk PDF 2022-03-21 12:11:58
Vedlegg 5-10 Eksempeltegning - Vannkum med flere VL-stikk PDF 2022-03-21 12:11:58
Vedlegg 5-11 Eksempeltegning - Privat vannkum for flere VL-stikk PDF 2022-03-21 12:11:59
Vedlegg 5-12 Eksempeltegning - Privat vannkum for flere VL-stikk PDF 2022-03-21 12:12:00
Vedlegg 5-13 Eksempeltegning - Vannkum - rehabilitering av VL PDF 2021-03-24 12:36:01
Vedlegg 5-14 Eksempeltegning - Vannkum - rehabilitering forankringsløsning PDF 2021-03-24 12:36:03
Vedlegg 5-15 Eksempeltegning - Armering av VA-kummer med plasstøpt kumfundament PDF 2021-03-24 12:36:06
Vedlegg 5-16 Avstandskrav i vannkummer PDF 2021-03-24 12:36:09
Vedlegg 5-17 Sprinkleranlegg innlegg fra kum på hovedledning PNG 2021-03-24 12:39:37
Vedlegg 5-18 Brannhydrant PDF 2022-11-17 10:26:08
Vedlegg 6-1 Stikkledninger - tilknytning til hovedledninger PDF 2018-03-07 15:27:50
Vedlegg 6-2 Elektroinstallasjoner i avløpspumpestasjon PDF 2018-03-07 15:27:53
Vedlegg 6-3 Merkesystem PDF 2018-03-07 15:27:55
Vedlegg 6-4 TAG-kode system PDF 2018-03-07 15:27:57
Vedlegg 6-5 Funksjonsbeskrivelse for typisk avløpspumpestasjon PDF 2018-03-07 15:28:00
Vedlegg 6-6 Parametervalg utestasjon PDF 2018-03-07 15:28:02
Vedlegg 6-7 Signalliste PDF 2018-03-07 15:28:04
Vedlegg 7 Utforming av bekkeinntak PDF 2015-12-01 08:46:57