3.4 Teikningsformat

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

3.4 Teikningsformat

Det skal brukast standard format. Digitale løysinger skal avtalast nærare. Bretting av kopiar skal vera i samsvar med NS 1416, Tekniske teikningar.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Det skal brukast Norsk Standard:  A- format på alle teikningar.  A1 er største formatstorleik som kan nyttast.  Anbodsteikningar skal leverast i A3 format teikningshefte.

Alle teikningar skal leverast både på papir og i digitalt format. Type digitalt format skal leverast i eigna CAD-format. Kontakt VA – ansvarleg for val av format.

For Sula og Volda kommune går kravet til papirteikningar ut.