3.5 Revisjonar

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

3.5 Revisjonar

Ved endringar av teikningar etter at desse er datert, signert og godkjent skal revisjon dokumenterast slik:

  • På teikning i revisjonsfelt over tittelfelt og med markering som lokaliserar endringa i teikningslista.
  • Mottakskontroll av alle revisjonar skal dokumenterast.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Reviderte teikningar skal sendast til alle involverte partar inkludert VA ansvarleg. Dersom revisjonen blir vurdert som vesentleg for utføringa av anlegget, må det søkast om ny teknisk plangodkjenning.