4.2 Stive røyr – Krav til grøfteutføring

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

4.2 Stive røyr – Krav til grøfteutføring

VA/Miljø-blad nr. 6, grøfteutføring stive røyr, og NS 3420 gjeld for grøfter med stive røyr, dvs. betong og duktilt støpejern.