4.A Andre krav

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

4.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

Nøytral utføring

Alt materiell skal utførast, så langt det er mogleg, med nøytral utføring. Berre firmanamnet til produsenten, det der dette er naturleg blir godkjent.

Bortleiing av overvatn

Det er ikkje tillatt å leie overvatn frå grøfta inn i SP leidning eller AF leidning. Er det behov for fjerne vatn som ligg i grøfta, skal dette pumpast vekk eller leiast inn i overvassleidning via mellombels sandfang.