5.1 Val av røyrmateriell

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.1 Val av røyrmateriell

VA/Miljø-blad nr. 30. Valg av rørmateriell, skal vera rettleiande for val av type røyr. Eigna dimensjonar, pris, omsyn til lagerhald og reparasjonsrutinar skal vurderast.

VA-ansvarlig i kommunen kan kontaktast for meir informasjon.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

For kommunane  Hareid, Giske,  Stranda, Sykkylven og Volda skal følgjande strategi for materialval skal leggjast til grunn:

  • Materialkvalitetar av PVC, PE og duktilt støypejern kan brukast i heile kommunen.
  • Ved dårlege grunnforhold, borehol og for sjøleidningar skal PE brukast.

 

I Sula kommune og Herøy Vasslag skal leidningar av PE materiale brukast.

 

For Ørsta og Ålesund gjeld;

  • Sentrumsområde/område med mykje trafikk skal det brukast duktilt støypejern

Andre stader i kommunen kan det brukast leidningar av PE materiale