5.11 Forankring

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.11 Forankring

Avvinkling med bend tillates mellom kummer. Forankring skal dimensjonerast og målast inn etter rettleiing frå kommunen. Sjå VA/Miljø-blad nr. 96, Forankring av trykkledninger.

Lokal bestemmelse for Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund

For kommunane Giske, Stranda, Sykkylven, Volda og Ørsta gjeld;

 

Utforming av prefabrikerte kummar skal vere i samsvar med VA miljøblad 112. Andre løysingar skal godkjennast av VA ansvarleg.

 

For kommunane Giske, Sula og Stranda gjeld i tillegg

 

Forankring i kum skal skje med bruk av godkjent konsoll tilpassa aktuelle røyrdimensjon. Bruk av kiler er ikkje tillatt.