5.2 Overslag av vassforbruk

For: Giske Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

5.2 Overslag av vassforbruk

Overslag av vassforbruk skal gjerast i samsvar med NS-EN 805, Kap. 5.3 Vannbehov, tillegg A. 4, 5, 6 og 7.